LEGAL INFO@Law-Counsel.com
Law-Counsel.com>Informatii Juridice>Dreptul familiei>Adoptii
Copyright 2000-2003 Daliv Group11. Ce conditii trebuie sa indeplineasca persoana sau familia (doi soti) care urmeaza sa adopte?
Cf. art.5,alin.1 din O.G.nr.25/1997 aceste conditii sunt urmatoarele :
a) persoana sau familia care adopta trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu. Aceasta conditie rezulta si din prevederea care cere un consimtamant, ce se exprima de cel cu capacitate deplina de exercitiu, pentru a fi valabil.
b) diferenta de varsta intre persoana care adopta si cel ce urmeaza a fi adoptat trebuie sa fie de cel putin 18 ani. Aceasta conditie se justifica prin faptul ca intre adoptator si adoptat trebuie sa existe o diferenta de varsta asemanatoare cu aceea care, de obicei, exista intre parintele firesc si copilul sau.
Cf. art.5,alin.2 din O.G.nr.25/1997 : "pentru motive temeinice, instanta judecatoreasca poate incuviinta adoptia chiar daca diferenta va fi mai mica de 18 ani." (ex: in cazul in care cel ce vrea sa adopte a crescut pe cel ce urmeaza a fi adoptat; in cazul in care o femeie casatorita, cu varsta sub 18 ani, ar vrea sa adopte cu sotul ei un copil).
Persoana cu capacitate deplina de exercitiu poate adopta fara deosebire de sex, nationalitate, rasa sau religie.
Persoana poate adopta fie ca este casatorita, fie ca este necasatorita si indiferent daca mai are sau nu un alt copil.
Adriana Paraschiv

12. Exista o limita maxima de varsta pentru persoana care adopta?
De regula, varsta maxima a adoptatorului este nelimitata si nu poate conduce la refuzul incuviintarii adoptiei decat in conditii exceptionale, cand nu se poate realiza scopul adoptiei.
Adriana Paraschiv

13. Care este varsta pana la care o persoana poate fi adoptata?
Cf. art.2,alin.1 din O.G.nr.25/1997 : "copilul poate fi adoptat pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.".
De regula, aceasta capacitate se dobandeste la implinirea varstei de 18 ani, cand persoana devine majora, sau, in cazul femeii, prin casatorie, adica la 16, respectiv 15 ani impliniti. Dupa cum se stie, varsta minima pentru casatorie este de 18 ani impliniti pentru barbat si de 16 ani impliniti pentru femeie; cu dispensa, femeia se poate casatori la implinirea varstei de 15 ani. Capacitatea de exercitiu dobandita prin casatorie se mentine chiar daca se desface casatoria prin divort sau inceteaza prin decesul sotului.
Asadar, pot fi adoptati, daca indeplinesc si celelalte conditii cerute pentru adoptie : barbatul care nu a implinit 18 ani, femeia necasatorita pana la implinirea varstei de 18 ani, precum si minora pana la data incheierii casatoriei.
Conditia lipsei capacitatii depline de exercitiu se justifica prin finalitatea adoptiei.
De la regula mai sus amintita exista insa si o exceptie, prevazuta de art.2,alin.2 din O.G.nr.25/1997, in sensul ca persoana care a dobandit capacitatea deplina de exercitiu poate fi adoptata numai de catre o persoana sau familia care a crescut-o.
Prin notiunea de "crestere" in materia adoptiei trebuie sa se inteleaga nu numai acordarea intretinerii in timpul minoritatii, ci si existenta unor raporturi intre adoptator si adoptat asemanatoare acelora existente intre parinte si copil. Cresterea in timpul minoritatii de cel ce vrea sa adopte trebuie sa fie pe o durata de timp suficient de lunga si cu caracter de continuitate, care sa excluda ideea unei ingrijiri ocazionale.
Adriana Paraschiv

14. Care sunt organismele special abilitate de lege sa isi desfasoare activitatea in materia adoptiilor?
Cele mai importante organisme care au, potrivit legii, atributii in materia adoptiei si care, conform acestor atributii vegheaza la incheierea legala si valabila a oricarei adoptii, sunt: Serviciul public specializat pentru protectia copilului; Comisia pentru protectia copilului; Comitetul Roman pentru Adoptii, la care se adauga o serie de organizatii private autorizate.

Adriana Paraschiv

15. Care sunt atributiile pe care trebuie sa le indeplineasca Comisia pentru protectia copilului, pentru ca adoptia sa fie considerata valabil incheiata?
Mai intai, Comisia pentru protectia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei care doreste sa adopte trebuie sa verifice si sa constate existenta unor conditii materiale si garantii morale absolut necesare asigurarii unei dezvoltari armonioase a copilului. Daca aceste conditii si garantii exista, Comisia elibereaza un atestat care constata faptul ca persoana sau familia este apta sa adopte. (art.6,alin.1 si 2 din O.G.nr.25/1997).
Cf. art.9, alin.9 din O.G.nr.25/1997 Comisia poate incredinta copilul in vederea adoptiei persoanei sau familiei care a primit atestatul. La sfarsitul perioadei pentru care copilul este incredintat in vederea adoptiei, Comisia pentru protectia copilului hotaraste asupra eliberarii avizului favorabil; eliberarea acestui aviz prelungeste de drept perioada pentru care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei, pana la incuviintarea sau respingerea cererii de catre instanta de judecata (art.9,alin.6 din O.G.nr.25/1997).
Adriana Paraschiv

16. In ce conditii si in ce termen se elibereaza atestatul necesar pentru incredintarea copilului persoanei sau familiei ce urmeaza sa adopte, de catre Comisia pentru protectia copilului?
Atestatul necesar in vederea incredintarii se elibereaza la cererea persoanei sau familiei interesate. El se elibereaza in termen de 90 de zile de la data depunerii cererii, pe baza rapoartelor si a propunerilor serviciului public specializat pentru protectia copilului, din judet sau din sectorul municipiului Bucuresti, sau ale unui organism privat autorizat. (art.6, alin.3 din O.G.nr.25/1997 ).
Comisia poate elibera atestatul numai daca din rapoartele mai sus amintite rezulta ca persoana sau familia in cauza prezinta garantiile morale si indeplineste conditiile materiale necesare a asigura o dezvoltare armonioasa a copilului.
Adriana Paraschiv

17. Adoptia este intotdeauna precedata de incredintarea prealabila a copilului persoanei sau familiei care urmeaza sa-l adopte?
Regula este cea conform careia adoptia se incheie cu incredintarea prealabila a copilului in vederea adoptiei. In cazul in care s-a hotarat incredintarea copilului in vederea adoptiei, la dosar trebuie sa existe o copie conforma cu originalul de pe hotararea de incredintare. ( art.14, alin.4 din O.G.nr.25/1997 ).
Exista insa si cazuri in care adoptia se poate incheia fara incredintarea prealabila a copilului, si anume : nu a fost posibila o asemenea incredintare; un sot adopta copilul celuilalt sot; persoana sau familia care doreste sa adopte a crescut pe cel pe care vrea sa-l adopte; adoptatorii sunt rude pana la gradul al patrulea inclusiv cu unul din parintii copilului.
Adriana Paraschiv << INAPOI

[pagina principala] [misiunea noastra] [avocat online] [legal info] [avertisment legal] [E-mail]
Copyright 2000-2003 Daliv Group. All rights reserved