LEGAL INFO@Law-Counsel.com
Law-Counsel.com>Informatii Juridice>Dreptul familiei>Adoptii
Copyright 2000-2003 Daliv Group1. Care sunt etapele care trebuie indeplinite (urmate) pentru a se incheia valabil adoptia?
Incheierea sau formarea adoptiei necesita realizarea mai multor operatii juridice. Fara a intra in amanunte acestea pot fi grupate astfel:
a) actele juridice ale persoanelor chemate sa-si exprime consimtamantul in vederea adoptiei. O deosebita importanta in procesul formarii adoptiei, care declanseaza incredintarea copilului in vederea adoptiei, o prezinta consimtamantul persoanei sau familiei care doreste sa adopte (art.9alin.1). Acest consimtamant trebuie exprimat in forma autentica.
b) actele autoritatilor publice sau private autorizate, care constituie cerinte legale pentru incheierea adoptiei. Mentionam in acest sens : atestatul eliberat de Comisia pentru protectia copilului; avizul favorabil pentru incheierea adoptiei, eliberat de aceeasi autoritate publica; incredintarea copilului in vederea adoptiei catre persoana sau familia care doreste sa adopte; confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii, din care sa rezulte indeplinirea procedurilor si respectarea termenelor prevazute de O.G. nr. 25/1997; transmiterea cererii pentru adoptie a persoanei sau familiei care doreste sa adopte, instantei judecatoresti competente pentru incuviintarea adoptiei.
c) incuviintarea adoptiei de catre instanta de judecata competenta, in conformitate cu o procedura si potrivit unor conditii anume prevazute de lege.
Operatiunile juridice mentionate se savarsesc in momente diferite si intr-o anumita ordine. In toate cazurile, actele juridice ale persoanelor chemate sa-si exprime consimtamantul in vederea adoptiei, cu exceptia consimtamantului copilului care a implinit 10 ani si care se ia de catre instanta de judecata, preced incuviintarea adoptiei de catre instanta. Aceste acte juridice preced de asemenea actele autoritatilor chemate sa-si indeplineasca obligatiile privind incheierea adoptiei, care sunt, in majoritate, acte de natura administrativa. Uneori, intre operatiile juridice mentionate poate trece o anumita perioada de timp, in care pot sa intervina schimbari in ceea ce priveste conditiile de fond, impedimentele sau conditiile de forma pentru adoptie.
Adriana Paraschiv

2. Care sunt persoanele al caror consimtamant este cerut la incheierea valabila a adoptiei?
Incheierea adoptiei necesita manifestarea de vointa a anumitor persoane (art.7, 8 si 12 din O.G. nr. 25/1997), si anume :
a) Persoana sau familia care adopta. Este posibila adoptia de catre o singura persoana sau de doi soti (art.4, alin.1), respectiv de familie in formularea O.G.nr.25/1997. Persoana care adopta poate fi necasatorita sau casatorita, in acest din urma caz numai un sot devine adoptator. (de ex., un sot adopta copilul celuilalt sot care poate fi dintr-o casatorie precedenta sau din afara casatoriei).
b) Sotul celui care adopta. Daca cel care vrea sa adopte este casatorit, se cere pentru incheierea adoptiei si consimtamantul sotului sau (art.4, alin.2 din O.G.nr.25/1997), cu exceptia cazurilor cand acesta este in imposibilitate de a-si manifesta vointa. Aceasta cerinta se justifica pe consideratia ca adoptia nu trebuie sa creeze relatii incompatibile cu o viata normala de familie.
c) Parintii firesti ai copilului ce urmeaza a fi adoptat. Amandoi parintii firesti trebuie sa consimta la adoptia copilului, care nu a dobandit deplina capacitate de exercitiu (art.2, alin.1 si art. 7, alin.1, lit.a din O.G.nr.25/1997). Acest consimtamant se cere chiar daca parintii firesti sunt divortati si el trebuie exprimat intotdeauna in forma autentica.
d) Copilul ce urmeaza a fi adoptat, dar numai daca el a implinit varsta de 10 ani (art.18, alin.4) si numai in fata instantei de judecata.
Adriana Paraschiv

3. In ce conditii consimtamantul se considera valabil exprimat?
Sunt doua conditii, si anume :
a) Consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu capacitate deplina de exercitiu si sa nu fie viciat.
In consecinta, nu pot exprima un consimtamant valabil in vederea adoptiei, minorul necasatorit si cel pus sub interdictie (art.8 din Decr. nr. 31/1954 si art. 117 C. fam.).
Alienatul si debilul mintal care nu au fost pusi sub interdictie nu pot consimti la adoptie in perioadele de luciditate pasagera, deoarece o asemenea adoptie nu este in interesul adoptatului, iar adoptia se face in interesul superior al adoptatului.
b) Consimtamantul la adoptie se exprima in forma autentica. (art.7, alin.1, lit.a si art. 12, alin.5 lit.d din O.G. nr.25/1997). Exprimarea consimtamantului de catre cel care doreste sa adopte trebuie sa fie in forma autentica inca inainte de a fi sesizata instanta de judecata.
Adriana Paraschiv

4. In ce priveste consimtamantul sotului celui care adopta, acesta poate fi inlocuit sau poate sa lipseasca?
Consimtamantul sotului celui care adopta nu poate fi inlocuit (de exemplu cu autorizatia autoritatii tutelare, a instantei judecatoresti sau a altui organ), dar acest consimtamant nu este cerut daca sotul celui care adopta este in imposibilitatea de a-si manifesta vointa (art.4, alin.2 din O.G.nr.25/1997 ), adica este in unul din urmatoarele cazuri : este pus sub interdictie; este decazut din drepturile parintesti; este disparut, chiar daca disparitia sa nu a fost declarata prin hotarare judecatoreasca, etc.
Trebuie specificat ca sunt avute in vedere numai acele imprejurari care pun in imposibilitate absoluta pe sotul celui care doreste sa adopte, de a-si manifesta vointa in privinta adoptiei.
Adriana Paraschiv

5. Exista cazuri in care consimtamantul parintilor firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat nu este necesar?
Cf. art.7, alin.2 din O.G.nr.25/1997 consimtamantul parintilor firesti la adoptie nu este necesar in urmatoarele cazuri, expres si limitativ prevazute de lege : parintii sunt decazuti din drepturile parintesti; sunt decedati; sunt pusi sub interdictie; sunt declarati judecatoreste morti sau disparuti; sunt necunoscuti; se afla in situatia care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa (aceasta situatie trebuie interpretata in sens restrictiv, pentru a nu se ajunge la eludarea dispozitiilor legale care cer consimtamantul ambilor parinti firesti pentru incheierea adoptiei); copilul este declarat judecatoreste abandonat (hotararea judecatoreasca trebuie sa fie definitiva si irevocabila).
Adriana Paraschiv

6. Este suficient numai consimtamantul unuia dintre parintii firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat?
Regula este cea potrivit careia amandoi parintii firesti trebuie sa consimta la adoptia copilului.
Art.7, alin.3 din O.G.25/1997 prevede insa si unele exceptii. Astfel, cf. articolului de lege amintit: "pentru incheierea adoptiei este suficient numai consimtamantul unuia dintre parintii sai firesti ori de cate ori celalalt parinte este decazut din drepturile parintesti, este decedat, pus sub interdictie, declarat judecatoreste mort sau disparut, necunoscut ori se afla in imposibilitate, din orice imprejurare, de a-si manifesta vointa."
Adriana Paraschiv

7. In ce conditii trebuie exprimat consimtamantul parintilor firesti al celui care urmeaza a fi adoptat, pentru a fi valabil?
O prima conditie o reprezinta exprimarea consimtamantului parintilor firesti ai celui ce urmeaza a fi adoptat, in forma autentica (art.7,alin.1, lit.a si art.8, alin.2 din O.G.nr.25/1997).
O a doua conditie: acest consimtamant se poate exprima numai dupa trecerea unui termen de 45 de zile de la nasterea copilului. (art.8,alin.1 din o.G.nr.25/1997).
Adriana Paraschiv

8. Poate fi revocat consimtamantul parintilor firesti ai celui care urmeaza a fi adoptat?
Cf. art. 8,alin.2 din O.G.nr.25/1997 :"parintele poate revoca consimtamantul dat in termen de 30 de zile de la data inscrisului autentic prin care acesta a fost exprimat." In cazul in care parintele isi revoca consimtamantul in termenul legal prevazut, incheierea adoptiei nu mai poate avea loc.
Dupa expirarea acestui termen de 30 de zile, consimtamantul parintelui devine irevocabil. ( art.8,alin.3 din O.G.nr.25/1997 ).
Exista insa opinii cf. carora, in cazul in care parintele firesc isi revoca consimtamantul dupa trecerea termenului de 30 de zile prevazut de lege, deci cand devenise irevocabil, instanta de judecata poate sa aprecieze motivele revocarii ori alte imprejurari in legatura cu revocarea si, daca le apreciaza ca fiind intemeiate, sa respinga incuviintarea adoptiei.
Adriana Paraschiv

9. Daca parintele care si-a revocat consimatamantul decedeaza, adoptia se mai poate incheia?
In acest caz adoptia se poate incheia numai daca se indeplinesc toate conditiile in raport de noua situatie creata, si anume:
a) celalat parinte firesc a consimtit la adoptie, incheierea adoptiei putandu-se face pe baza consimtamantului acelui parinte;
b) copilul ce urma sa fie adoptat a ramas fara parinti; adoptia copilului se poate face in aceleasi conditii ca pentru copilul fara ambii parinti; (art.2,alin.2 din O.G.nr.25/1997 ).
c) parintele firesc al copilului ramas in viata este pus sub interdictie, decazut din drepturile parintesti, necunoscut, declarat judecatoreste mort sau disparut ori, din orice imprejurare se afla in imposibilitate de a-si exprima consimtamantul; se va proceda ca si in cazul precedent.
Adriana Paraschiv

10. In cazul in care copilul este lipsit de ocrotirea parinteasca, cui trebuie cerut consimtamantul in vederea incheierii adoptiei ?
Copilul lipsit de ocrotirea parinteasca se poate gasi in una din urmatoarele situatii :
a) se afla pus sub tutela, caz in care instanta de judecata poate sa ceara consimtamantul tutorelui, care poate fi in sensul incheierii adoptiei sau impotriva incheierii acesteia. El nu reprezinta insa o conditie a adoptiei.
b) nu este pus sub tutela, desi se gaseste in situatia de a fi pus, situatie in care adoptia se poate incuviinta fara a se mai institui tutela.
Adriana Paraschiv URMATOARELE >>

[pagina principala] [misiunea noastra] [avocat online] [legal info] [avertisment legal] [E-mail]
Copyright 2000-2003 Daliv Group. All rights reserved