LEGAL INFO@Law-Counsel.com
Law-Counsel.com>Informatii Juridice>Afaceri>Societati Comerciale
Copyright 2000-2003 Daliv Group


1.Care sunt conditiile pentru exercitarea unei activitati comerciale in Romania?
Cadrul general de desfasurare a activitatilor comerciale in Romania este stabilit de Constitutia din 1991.
Aceasta precizeaza expres ca economia Romaniei este o economie de piata. Conform constitutiei statul este obligat sa asigure libertatea comertului si protectia concurentei loiale. In economia Romaniei actioneaza asadar legea cererii si a ofertei. La baza acesteia se afla proprietatea privata care este protejata si GARANTATA. In acest sens Constitutia, in art.41 intitulat Protectia proprietatii private-, al.(1) precizeaza: "dreptul de proprietate si creantele asupra statului, sunt garantate". Proprietatea privata beneficiaza de acelasi conditii fiinnd ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titularul acesteia.
In acest cadru general actioneaza legi specifice care reglementeaza aspecte diferite cum ar fi modul de infiintare, autorizare si functionare a societatilor comerciale, impozite si taxe, protectia consumatorilor, etc. Toate aceste legi specifice respecta insa principiile generale inscrise in Constitutie.
Dan Livescu

2.Care sunt formele de societati comerciale in Romania?
Formele de societati comerciale in Romania sunt reglementate de Legea 31/1990 republicata cu modificari in Monitorul Oficial al Romaniei nr.33/29.01.1998.
Societatile comerciale se pot constitui in una din urmatoarele forme: societate in nume colectiv societate cu raspundere limitata societate in comandita simpla societate pe actiuni societate in comandita pe actiuni
Fiecare din aceste forme de societati comerciale are caracteristici specifice. Alegerea uneia sau alteia dintre aceste forme de societati este determinata de factori diferiti cum ar fi: modul in care intreprinzatorul concepe organizarea si dezvoltarea ulterioara a afacerii, numarul de asociati, capitalul social,etc.
Dan Livescu

3.Ce trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata(SRL) dar al unei societati pe actiuni(SA)?
Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale prevede ceea ce trebuie sa cuprinda in mod necesar actul constitutiv al unei societati comerciale pentru a putea fi autorizata. Daca sunt insa doi sau mai multi asociati, iar dvs. doriti sa dezvoltati o afacere care sa functioneze si sa nu pierdeti timp si bani in procese intre asociati aceste date nu sunt suficiente. In practica exista un numar foarte mare de procese intre asociati datorate faptului ca nu au acordat suficienta atentie reglementarii raporturilor dintre asociati, modului in care societatea functioneaza. Asadar, in situatia in care sunt mai mult de doi asociati, este necesar ca, impreuna cu un jurist specializat si care intelege fenomenul afacerilor, sa acordati timp pentru un "brainstorming" cu privire la situatiile potentiale ce pot apare in organizarea si functionarea societatii.
In ceea ce priveste clauzele obligatorii in vederea autorizarii, acestea sunt: numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane fizice); denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane juridice) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; obiectul de activitate cu precizarea domeniului si a activitatii principale; capitalul social subscris si varsat cu precizarea aportului fiecarui asociat in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii; data la care se va varsa integral capitalul social subscris; numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; administratorii societatii, puterile ce li s-au conferit si modul in care urmeaza sa le exercite; partea ce revine fiecarui asociat la beneficii si pierderi; sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica) durata societatii modul de dizolvare si lichidare a acesteia
Actul constitutiv al unei societati pe actiuni va cuprinde toate datele cerute pentru un SRL cu urmatoarele precizari:
- capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.
- in plus fata de SRL, actul constitutiv al unei societati pe actiuni va trebui sa cuprinda: specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna; numele, prenumele, locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia cenzorilor (daca sunt persoane fizice);denumirea ,sediul si nationalitea cenzorilor (daca sunt persoane juridice).
Dan Livescu

4.Care este capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata?Dar al unei societati pe actiuni(SA)?
Capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata este de 2.000.000 lei. Pentru o societate pe actiuni capitalul social minim este de 25.000.000 lei.
Dan Livescu

5.Cum poate fi exclus un asociat dintr-o societate comerciala ?
In primul rand trebuie facute unele precizari. Asfel, problema excluderii unui asociat din societate se pune numai in cazul societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata iar in cazul societatii in comandita pe actiuni se aplica numai asociatilor comanditati nu si asociatilor comanditari. Asociatii (actionarii) societatilor pe actiuni care au platit actiunile, nu pot fi "exclusi", la baza mecanismului de functionarea al acesteia stand capitalul si nu persoana asociatilor.
Asadar, asociatii din societatile in nume colectiv, cu raspundere limitata, in comandita simpla precum si asociatii comanditati din societatile incomandita pe actiuni pot fi exclusi. Cauzele pentru care pot fi exclusi din societate sunt prevazute de Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare.
Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a aricarui asociat.
Hotararea definitiva de excludere se va depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa. Dispozitivul hotararii se va publica in Monitorul Oficial, partea a IV-a.
Dan Livescu

6.Cum ma pot retrage din societatea cu raspundere limitata unde sunt asociat?
Intr-o societate cu raspundere limitata asociatul se poate retrage: in cazurile prevazute de actul constitutiv; cu acordul celorlalti asociati; daca actul constitutiv nu prevede nimic cu privire la retragere sau nu se realizeaza acordul unanim al celorlalti asociati, retragerea se poate face, pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului.
In ceea ce priveste partea ce va revine din patrimoniul societatii, aceasta se stabileste: prin acordul asociatilor sau de un expert desemnat de acestia; in caz de neintelegere, de instanta de judecata.
Dan Livescu

7.Doresc sa extind activitatea societatii infiintand in acest scop filiale sau sucursale. Ce diferenta este intre acestea si ce este mai bine sa infiintez: filiale sau sucursale?
Principala diferenta o reprezinta faptul ca filialele au personalitate juridica proprie iar sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale. Aceasta inseamna ca: Filialele sunt societati comerciale distincte de societatile "mama", participa la raporturile juridice in nume propriu, isi asuma drepturi si obligatii angajindu-si propria raspundere. Constituirea filialelor se face in una din formele de societate prevazute de Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale in conditiile si avind regimul juridic prevazut pentru acea forma. Desi este o societate de sine statatoare, filiala se afla insa sub controlul societatii "mama" care detine majoritatea capitalului social. Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, nu participa la raporturile juridice in nume propriu iar raspunderea pentru obligatiile asumate se poate extinde asupra societatii "mama". Constituirea sucursalelor se face in conditiile prevazute de actul constitutiv si se inmatriculeaza la registrul comertului din judetul unde vor functiona. Daca actul constitutiv nu mentioneza nimic cu privire la sucursale, este necesara o hotarare a adunarii generale a asociatilor in acest sens, care sa dispuna si modificarea actelor constitutive.
Referitor la ce este mai bine sa se infiinteze, filiala sau sucursala, nu se poate spune ca una este mai buna decat alta. Alegerea se face in functie de tipul de afacere ce se doreste sa se dezvolte, de caracteristicile acesteia. Dezvoltarea si extinderea corporativa o firmelor impune crearea unor structuri societare care pot cuprinde insa nu numai sucursale sau filiale ci si agentii, reprezentante, alte sedii secundare sau puncte de lucru. Numai dupa o analiza, impreuna cu un jurist specializat si care intelege mecanismul afacerilor, se va alege acel mod de extindere a afacerii care sa corespunda cel mai bine scopurilor urmarite.
Dan Livescu

8.Ce diferenta este intre un SRL si un SNC? *
Legea 31/1990 privind societatile comerciale stabileste cadrul legal general. Aceasta prevede numeroase dispozitii specifice pentru fiecare forma de societate, de la infiintare si pana la dizolvarea si lichidarea acestora. Principalele diferente dintre SRL si SNC sunt determinate insa de raspunderea asociatilor si capitalul social. Astfel: La societatea in nume colectiv asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale; creditorii societatii se vor indrepta impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, daca aceasta nu le plateste in termen de 15 zile, se vor putea indrepta impotriva asociatilor. La societatea cu raspundere limitata asociatii raspund numai in limita capitalului social. Pentru societatile cu raspundere limitata legea prevede o limita minima de capital social. La societatile in nume colectiv nu exista o limita minima de capital social.
Dan Livescu

9.In situatia in care intr-o societate cu raspundere limitata se retrage unul dintre asociati, ce formalitati trebuie indeplinite?
Depinde daca exista sau nu acordul celorlalti asociati pentru retragere.
Daca exista acordul ceorlalti asociati, se va modifica actul constitutiv respectandu-se conditiile de fond si de forma pentru incheierea lui. Aceasta inseamna ca asociatii vor incheia un act aditional care sa consemneze retragerea precum si celelalte modificari ale actului constitutiv pe care retragerea le presupune: capital social, repartizarea acestuia, impatirea beneficiilor si pierderilor intre asociatii ramasi, etc. Actul aditional de modificare a actului constitutiv se autentifica la notar si se depune la Registrul Comertului pentru a se mentiona in registru, dupa care se transmite din oficiu catre Monitorul Oficial pentru publicare pe cheltuiala societatii.
Daca nu exista acordul unanim al celorlalti asociati, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice in baza unei hotarari a tribunalului.
Dan Livescu

10.Unul dintre actionarii unei societati pe actiuni a decedat. Actiunile sunt nominative.Ce trebuie facut pentru a se realiza transferul actiunilor detinute de acesta catre mostenitorii sai?
In primul rand trebuie sa va dovediti calitatea de mostenitor.
Astfel, in urma decesului, se deschide succesiunea, mostenitorii primind o cata-parte abstracta din patrimoniul mostenit. Prin realizarea partajului succesoral, proportional catei-parti ce o detine, fiecare mostenitor devine proprietar exclusiv al unor bunuri eliberandu-se in acest sens un certificat de mostenitor.
Conform Legii 31/1990, societatile comerciale pe actiuni trebuie sa tina, prin grija consiliului de administratie, un registru al actionarilor care sa arate numele, prenumele si domiciliul actionarilor.
Daca actiunile va revin dvs., in baza certificatului de mostenitor, solicitati societatii respective inscrierea dvs. in registrul actionarilor.
Dan Livescu URMATOARELE >>

[pagina principala] [misiunea noastra] [avocat online] [legal info] [avertisment legal] [E-mail]
Copyright 2000-2003 Daliv Group. All rights reserved