LEGAL INFO@Law-Counsel.com
Law-Counsel.com>Informatii Juridice>Proprietate Intelectuala>Drept autor>Programe calculator
Copyright 2000-2003 Daliv Group1.Cui apartin drepturile patrimoniale de autor asupra unor programe pentru calculator?
Sunt doua ipoteze:
1)Programul este creat de persoane libere de contract in mod independent.
2)Programul este creat in exercitarea sarcinilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza.
In prima ipoteza, tot mai rar intalnita in practica, drepturile patrimoniale de autor apartin realizatorilor programelor.
In cea de-a doua ipoteza, drepturile patrimoniale de autor, apartin angajatorului daca in contract nu este prevazuta nici o clauza contrara. Asadar atentie. In cazul in care in contract nu exista clauze cu privire la beneficiarul drepturilor patrimoniale de autor asupra unui program pentru calculator, se prezuma ca acestea apartin angajatorului. Pentru ca acestea sa poata apartine altor persoane trebuie prevazut expres in contract.
Dan Livescu

2.In cazul unui program pentru calculator, ce anume se protejeaza?
Conform Art.72-(1) din Legea 8/1996 protectia programelor pentru calculator prin drept de autor “include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.”
Legea nu defineste nici unul din conceptele mentionate. Este asadar sarcina juristilor si informaticienilor, a doctrinei, sa clarifice aceste concepte a caror definire este foarte importanta pentru practica judecatoreasaca si protectia reala a programelor pentru calculator.
Dan Livescu

3.Ce se intelege prin licenta?
In comertul cu programe pentru calculator, in majoritatea cazurilor, nu se realizeaza de fapt o vanzare a programului respectiv. Ceea ce se ofera este dreptul de A FOLOSI programul in anumite conditii, adica...licenta. Documentele care insotesc de un program pentru calculator cuprind de cele mai multe ori un anunt de genul "THE SOFTWARE IS LICENSED NOT SOLD" in traducere insemnand "PROGRAMUL PENTRU CALCULATOR ESTE LICENTIAT NU VANDUT".
Legislatia romana, respectiv Art.2 din Ordonanta de Guvern nr.124/2000, cuprinde si o definitie a licentei: “licenta programului pentru calculator - acordul scris al titularului dreptului de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi catre utilizatorul programului si care insoteste programul.”
Licenta este asadar un contract - acord de vointa - intre titularul dreptului de autor si utilizator. Acesta insoteste programul pentru calculator si se prezinta in diverse forme. In practica, el poate fi intalnit atat sub forma scrisa binecunoscuta(pe hartie) cat si sub forma unui document digital ce apare la instalarea sau deschiderea programului. Denumirea folosita de cele mai multe ori pentru un astfel de document este "LICENSE AGREEMENT" iar in limba romana "ACORD DE LICENTA" sau "LICENTA". Cu totii am intalnit, atunci cand am instalat sau folosit un program pentru calculator, un anunt de genul "IMPORTANT - READ CAREFULLY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE PRODUCT" ceea ce in traducere inseamna : "IMPORTANT - CITESTE CU ATENTIE. DACA NU SUNTETI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI ACORD(CONTRACT) DE LICENTA, NU INSTALATI SAU FOLOSITI ACEST PROGRAM PENTRU CALCULATOR". Acest anunt este urmat de textul licentei si(de multe ori) de prezentarea variantelor de optiune pentru utilizator in situatiile in care este sau nu de acord cu termenii licentei. Termenii particulari ai unei licente pot fi foarte diferiti de la un program la altul in functie de caracteristicile programului respectiv precum si de politica de licentiere a fiecarui detinator al drepturilor de autor.
Dan Livescu

4.Ce drepturi are autorul unui program pentru calculator?
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
a.)reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de incarcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator;
b.)traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;
c.)difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma, inclusiv prin inchiriere.”
Aceste drepturi speciale ale autorului unui program pentru calculator se completeaza cu drepturile comune oricarui creator al unei opere intelectuale prevazute in Art.10-23 din legea mentionata.
Dan Livescu

5.In ce situatii, utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea autorului, o copie a acesteia?
Fara autorizarea autorului, utilizatorul autorizat are dreptul sa faca “o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii calculatorului.”
Dan Livescu

6.Un program pentru calculator poate fi reprodus pentru uzul personal sau pentru cercul unei familii fara consimtamantul autorului?
Nu, fara consimtamantul autorului o astfel de copie nu este permisa.
De remarcat ca o astfel de copie nu este permisa de lege doar in cazul programelor pentru calculator ea fiind permisa in cazul altor opere de creatie intelectuala.
Dan Livescu

7.Care este durata drepturilor patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator?
Conform Art.30 din Legea 8/1996 “drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile pe o perioada de 50 de ani.”
Dan Livescu

8.Ce obligatii legale au persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator in Romania?
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
“a)acordul titularului dreptului de autor sau al producatorului, dupa caz, pentru activitatile de distribuire, comercializare sau inchiriere;
b)informatii referitoare la modul de acordare a licentei si, dupa caz, modelul licentei acordate, pe teritoriul Romaniei, utilizatorilor de programe pentru calculator.” (Art.3(1),lit. a,b)
Normele metodologice privind administrarea Registrului programelor pentru calcualtor(RPC) emise de Oficiul Roman Pentru Drepturile de Autor impun persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator si obligatia sa se “inscrie in Registrul programelor pentru calculator(RPC) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoarea a Ordonantei de Guvern nr.124/2000 sau, dupa caz de la in ceperea activitatii de producere, distribuire, comercializare sau inchiriere a programelor pentru calculator.”
Normele metodologice mentionate precizeaza de asemenea care sunt formele si informatiile ce trebuie comunicate Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
Dan Livescu

9.Care este consecinta nerespectarii obligatiilor prevazute de Ordonanta de Guvern nr.124/2000?
Neindeplinirea obligatiilor mentionate mai sus(Art.3(1), lit.a,b) constitue contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea suporturilor pe care se afla inregistrate programele pentru calculator.
De asemnea constitue contraventie detinerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice suport, in scopul comercializarii sau inchirierii neautorizate si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei si confiscarea copiilor.
Aceste contraventii se aplica si persoanelor juridice, situatie in care limitele amenzilor se majoreaza de cinci ori.
Constatarea si sanctionarea acestor contraventii se fac de catre reprezentatii Ministerului de Interne si ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Reprezentantii titularilor drepturilor de autor vor putea sa insoteasca aceste organe la cererea lor.
Se impune o precizare. Aceste contraventii, in functie de conditiile in care sunt savarsite, pot fi considerate, potrivit legii penale, infractiuni. In aceasta situatie sanctiunile sunt mai drastice.
Dan Livescu

10.Ce obligatii specifice au producatorii unor programe pentru calculator in Romania?
Producatorii unor programe pentru calculator, in afara obligatiilor generale prezentate mai sus, au obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, pentru fiecare program pentru calculator, si urmatoarele:
“a)inscrisul doveditor al titularitatii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaratia pe propria raspundere privitoare la faptul ca este autorul programelor pentru calculator;
b)modelul licentei acordate pe teritoriul Romaniei utilizatorilor de programe pentru calculator;
c)un exemplar al programului pentru caculator in forma in care acesta este produs;
d)informatii referitoare la modul de acordare a licentei si modelul licentei acordate pe teritoriul altor state utilizatorilor de programe pentru calculator” (Art.1, (3) din Normele metodologice privind administrarea RPC)
Dan Livescu
URMATOARELE >>

[pagina principala] [misiunea noastra] [avocat online] [legal info] [avertisment legal] [E-mail]
Copyright 2000-2003 Daliv Group. All rights reserved