LEGAL INFO@Law-Counsel.com
Law-Counsel.com>Informatii Juridice>Drept de proprietate>Case nationalizate
Copyright © 2000-2003 Daliv Group


11. In ce conditii pot obtine proprietarii unui imobil mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuinta pe calea schimbului de locuinta obligatoriu?
Proprietarul are dreptul sa ceara si sa obtina mutarea chiriasilor cu conditia punerii la dispozitia chiriasului , cu contract de inchiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuinta in aceeasi localitate sau intr-o alta localitate , cu acordul chiriasului. Lociunta pusa la dispozitie trebuie sa respecte suprafata locuibila minima de 15 mp. de persoana si sa dispuna de aceleasi dependinte strict necesare prevazute in contractul de inchiriere a locuintei din care urmeaza sa se mute .
Monica Livescu


12. Ce solutii are fostul proprietar al unui imobil cu destinatie de locuinta, trecut in proprietatea statului, cand este emultumit de solutia data de comisia judeteana sau comisia municipiului Bucuresti la cererea sa privind restituirea imobilului?
Fostul proprietar poate ataca in instanta aceasta hotarare in termen de 30 de zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla imobilul.
Ovidiu Cernăianu

13. Ce drepturi au fostii proprietari (sau mostenitorii acestora), cetateni romani, in cazul in care imobilul nu poate fi restituit in natura ?
Fostii proprietari au dreptul la o despagubire baneasca atat pentru imobilul-constructie cat si pentru terenul aferent, daca au formulat o cerere in acest sens cel mai tarziu pana la data de 28 iulie 1996. (Legea 112/1995)
Ovidiu Cernăianu

14. Daca pentru imobilul trecut in proprietatea statului fostul proprietar a primit despagubiri, mai poate solicita restituirea acestuia in natura ?
Sunt doua situatii (a se vedea si intrebarea nr.1):
a) Daca imobilul a intrat in proprietatea statului cu titlu (cu respectarea legilor in vigoare la data preluarii) fostul proprietar poate solicita (si obtine) restituirea acestuia in natura numai daca fostul proprietar sau mostenitorii acestuia il ocupa sau daca imobilul este liber si numai daca restituie suma primita cu titlu de despagubire, reactualizata cf. art 13 din Legea 112/1995.
b) Daca imobilul a intrat in proprietatea statului fara titlu, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot obtine restituirea acestuia prin intentarea unei cereri in revendicare la instanta competenta in a carei raza teritoriala se afla imobilul.
Ovidiu Cernăianu

15. Ce se intampla in situatia in care imobilul cu destinatie de locuinta a format obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publica anterior datei de 22 decembrie 1989 ?
Daca imobilul expropriat nu a fost utilizat in termen de 1 an potrivit scopului pentru care a fost preluat de la fostul proprietar, respectiv lucrarile nu au fost incepute, fostul proprietar (sau mostenitorii sai) poate sa ceara retrocedarea acestuia, daca nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica, cererea urmand a fi adresata tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imoobilul. (Legea nr.33/1994, C.S.J.-sectiile unite, dec.nr. VI/27sept.1999 prin care s-a solutionat un recurs in interesul legii).
Ovidiu Cernăianu

16. Ce solutii au fostii proprietari ai unor imobile cu destinatie de locuinta care se considera nedreptatiti de hotararile judecatoresti pronuntate de instantele din Romania cu privire la cererile lor ?
Dupa epuizarea tuturor cailor ordinare de atac ce pot fi promovate in Romania, ei se pot adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului, cu sediul la Strassbourg, in baza Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale semnata la Roma, la 4 nov.1950 si ratificata de Romania prin Legea nr.30/18 mai 1994 cu Protocoalele aditionale. Mentionam ca hotararile Curtii sunt obligatorii pentru Statul Roman.
(Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Legea nr.30/18 mai 1994, art. 11 alin.2 si art. 20 din Constitutia Romaniei).
Ovidiu Cernăianu << INAPOI

[pagina principala] [misiunea noastra] [avocat online] [legal info] [avertisment legal] [E-mail]
Copyright © 2000-2003 Daliv Group. All rights reserved